Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap bannere
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület
Facebook
Európai Unió bannere
Utiró Térségfejleszto Egyesület logója

Hírek /

Személyi kérdéseket érintő Közgyűlési beszámoló

Tisztelt Elnökség, Közgyűlés, Tagtársaink!

Szíves tájékoztatásotokra szeretnénk a Közgyűlés keretében történt személyi változásokról információt szolgáltatni nektek!

A december 20-án, Kőszegszerdahelyen megtartott Közgyűlésünkön, Joó Tamás Imre (9725 Kőszegdoroszló, Fő utca 39. szám alatti lakos, Kőszegdoroszló község polgármestere), mint az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület elnöke a Közgyűlésünk összehívásának napjával az Egyesületnél betöltött Elnöki megbízatásáról lemondott.

Indoklásul elmondta, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé számára, hogy az Egyesület elnökeként és egyben Kőszegdoroszló polgármestereként, Kőszegdoroszló község pályázhasson a LEADER forrásokra, mivel a két betöltött tisztség összeférhetetlen egymással. Mivel nem szeretné kizárni Kőszegdoroszló települését a 2018. évben meghirdetendő pályázatokból, ezért a lemondás mellett döntött. Megköszönve az eddigi közös munkát sikeres munkát kívánt a LEADER közösségünknek! A Közgyűlésen megjelentek, megköszönve az eddig végzett segítő munkáját Polgármester úrnak, a lemondást tudomásul vették!                                                            

Az Egyesület Közgyűlése ezek után, az Elnökség ajánlását figyelembe véve és azt szavazatával támogatva, 24 igennel, 1 tartózkodással új elnökünknek megválasztotta Tóth Tamást, a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Igazgatóját.

Tóth Tamás, 1974. december 18-án Körmenden született egy háromgyermekes család harmadik gyermekeként. Édesanyja neve Guzmics Ágnes, édesapja Tóth Károly. Jelenleg Szombathelyen él feleségével és két fiúgyermekével.

Magyar állampolgár, az anyanyelve is magyar. Az alap és középfokú iskoláit Körmenden végezte el. A főiskolát Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán, míg egyetemi végzettségét az Széchényi István Egyetem Apáczai Csere János karán Győrben szerezte meg.

2012 óta a térségünkben található Bük város Művelődési Központ vezetője és sikeres program és közösség szervezője. Tóth Tamás, az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület Civil tagja, így megválasztásával Elnökségünkben a civil szektort képviseli.

Tóth Tamás, megválasztását tudomásul véve, így írásban is köszönetét fejezi ki minden támogató szavazatért, illetve közösségépítő, fejlesztő tapasztalatait ajánlotta fel Akció csoportunk számára.

A Közgyűlés döntött még a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagságát illetően is! Rendes tagoknak, mint az elmúlt pályázati ciklusban is, az egyesület Elnökségét választott meg! Így Tóth Tamás elnök a civil szektor, Baranyai András vállalkozói szektor, Virág János, Vlasich Krisztián és Hajós Attila az önkormányzati szektort képviseli. Póttagként Tömő Szabolcs és Marton Ágoston a vállalkozói, míg Bolfánné Zöhrer Mónika a Civil szektort képviseli. A Közgyűlésünk ellenszavazat nélkül választotta meg az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület HBB-jét és fogadta el annak módosított ügyrendjét!

 

Joó Tamás Imre leköszönő elnök

Tóth Tamás megválasztott elnök

UTIRO Térségfejlesztő Egyesület

 

A Közgyűlésen és a Szakmai fórum előadása:

KAPCSOLÓDÓ GALÉRIA