Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap bannere
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület
Facebook
Európai Unió bannere
Utiró Térségfejleszto Egyesület logója

Hírek /

Pályázati összefoglaló - Települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és dokumentálását segítő intézkedés - VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17

Pályázati összefoglaló

Települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és dokumentálását segítő intézkedés

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-90-Ö.1-17

Pályázat a HACS tag települések helyi, definiált értékleltárának elkészítésére és dokumentálására

A pályázat célja a Nyugat Kapuja HACS működési területén olyan eddig még hiányzó közösség által elfogadott helyi érték definíción alapuló települési, dinamikus szemléletű értéktárak létrehozása. A támogatást elnyert pályázó, egy település határain túl tekintve, köteles a térségi önkormányzatokkal együttműködve értéktár-rendszert kidolgozva, hálózatos térségfejlesztési szolgáltatásokat igénybe venni és ez alapján a térség fejlődését segíteni, összhangban az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület „Vas akarat” HFS-ével. A LEADER programunk által támogatott új, helyi értékek fejlesztésére alapuló, vállalkozásaink indítása, civilek megerősítése és térségi szemléletének, gondolkodásának, közösségi vállalásainak erősítése egyesületünk közvetett célja jelen felhívás esetén.

Támogatás maximális mértéke: 90 %

 

A pályázat esetén a támogatási főösszeget meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből, vagy egyéb forrásból finanszírozza.

Minimum – maximum támogatási összegek

 • Mikrovállalkozás / 0.5 Mft – 2 Mft között

A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adóval számított nettó/bruttó költsége.

Támogatást igénylők köre:

 • Egyéb egyesület (529)
 • Helyi önkormányzat (321)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)

 

Fejlesztésére pályázhat:

 • Térségi önkormányzat, vagy az őt, őket képviselő nonprofit szervezet

 

Támogatható tevékenység kategória:

 • Települési értéktár készítés A települések területén található élő és élettelen fejlesztési szempontból hasznos értékeinek összegyűjtése, katalogizálása
 • Települési értéktáron alapuló kiadvány készítése
 • A közösség által elfogadott települési értéktáron alapuló, annak megismerését szolgáló kiadványok készítése. Nyomtatott kiadvány, internetes honlap fejlesztés, kisfilm, mozgókép előállítása
 • Települési értéktár bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvény szervezése Az elkészített közösség által elfogadott helyi értéktár bemutatását szolgáló rendezvény, megmozdulás szervezése és megtartása
 • Települési értéktárakon alapuló térségi rendezvények összehangolása, szervezése, koordinálása
 • Legalább 4 térségi település közösség által elfogadott helyi értéktárán alapuló, közösségerősítő, vagy turisztikai fejlesztés célzatú rendezvényeinek összehangolását, kidolgozását és szervezési, marketing segítését támogató tevékenység.
 • Hungarikum értékek megfeleltethetőségét szolgáló tanulmány készítése A Hungarikumok rendszerében létrehozott települési értéktárak átdolgozásának és hasznosíthatóságának lehetőségeit feltáró tanulmány készítése, melynek célja hogy a statikus listaszerű Hungarikum értéktárakból dinamikus, fejlesztési erőforrás feltáró módszertan álljon rendelkezésre térségünkben
 • Helyi értékeken alapuló, térségi rendezvényeket rögzítő rendezvénynaptár készítése és működtetése

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy

 • a kötelezően előírt indikátorokat projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) eléri,
 • részt vesz az egyesület munkaszervezete által szervezett a projektje ideje alatt meghirdetésre 3 konzultáción vesz részt

Támogatható tevékenységek köre:

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt kapcsolódó tevékenységhez nyújtható be.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Települési értéktár készítés A települések területén található élő és élettelen fejlesztési szempontból hasznos értékeinek összegyűjtése, katalogizálása
 • Települési értéktáron alapuló kiadvány készítése
 • A közösség által elfogadott települési értéktáron alapuló, annak megismerését szolgáló kiadványok készítése. Nyomtatott kiadvány, internetes honlap fejlesztés, kisfilm, mozgókép előállítása
 • Települési értéktár bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvény szervezése Az elkészített közösség által elfogadott helyi értéktár bemutatását szolgáló rendezvény, megmozdulás szervezése és megtartása
 • Települési értéktárakon alapuló térségi rendezvények összehangolása, szervezése, koordinálása
 • Legalább 4 térségi település közösség által elfogadott helyi értéktárán alapuló, közösségerősítő, vagy turisztikai fejlesztés célzatú rendezvényeinek összehangolását, kidolgozását és szervezési, marketing segítését támogató tevékenység.
 • Hungarikum értékek megfeleltethetőségét szolgáló tanulmány készítése A Hungarikumok rendszerében létrehozott települési értéktárak átdolgozásának és hasznosíthatóságának lehetőségeit feltáró tanulmány készítése, melynek célja hogy a statikus listaszerű Hungarikum értéktárakból dinamikus, fejlesztési erőforrás feltáró módszertan álljon rendelkezésre térségünkben
 • Helyi értékeken alapuló, térségi rendezvényeket rögzítő rendezvénynaptár készítése és működtetése

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében csak Magyarország területén, Vas megyében, a Nyugat Kapuja HACS működési területén önkormányzatok helyi érték megállapítási tevékenységéhez kapcsolódó projektek támogathatók csak.

Támogatás formája

A támogatást igénylő utófinanszírozott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges támogatásban részesül a megítélt pályázati főösszeg mértékéig.

Előleg mértéke

Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.