Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap bannere
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület
Facebook
Európai Unió bannere
Utiró Térségfejleszto Egyesület logója

Hírek /

Pályázati összefoglaló - Mikro vállalkozások alapítását, inkubációját segítő mentorállási és menedzsment fejlesztési intézkedés- VP6-19.2.1.-90-V.1-17

Pályázati összefoglaló

Mikro vállalkozások alapítását, inkubációját segítő mentorállási és menedzsment fejlesztési intézkedés.

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-90-V.1-17

Pályázat térségi menedzsment szervezetek felállítására és működésének támogatására

A pályázat célja a Nyugat Kapuja HACS működési területén olyan eddig még hiányzó, mikrotérségi szinten is elérhető és a vállalkozások alapításának és fejlesztési területeinek összehangolását is ellátni tudó nonprofit tevékenység indítása és működtetése a fejlesztési periódusban. A támogatást elnyert pályázó, saját szervezetének fejlesztésén túl köteles a térségi vállalkozások igényeire reagálni képes stratégiát kidolgozni és ez alapján a térség fejlődését segíteni, összhangban az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület „Vas akarat” HFS-ével.

Támogatás maximális mértéke: 100%

A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során az összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat:

 • Pályázati főösszeg/statisztikai kistérség

Az összes elszámolható költség /településre vetítve 2.667.000 Ft

 

Fenti fajlagos korlátot meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből, vagy egyéb forrásból finanszírozza.

Minimum – maximum támogatási összegek

 • Statisztikai kistérséget képviselő szervezet / 5 Mft – 40 Mft között

A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adóval számított bruttó költsége.

Támogatást igénylők köre:

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit KFT
 • egyéb egyesület
 • egyéb nonprofit gazdasági társaság

Fejlesztésére pályázhat:

 • Térségi hatókörrel bíró már működő nonprofit szervezet
 • Térségi önkormányzatok, vagy azok hiányában térségi illetőségű vállalkozások ( Településenként minimum 3 db ) támogatásával bíró most alapítandó szervezet

Támogatható tevékenység kategória: Vállalkozás támogatást biztosító nonprofit ügyviteli tevékenység

A pályázónak vállalnia kell, hogy

 • a kötelezően előírt indikátorokat projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) eléri,
 • évi 200 napig ügyfélszolgálatot tart fenn
 • vállalt nyitva tartott napokra vetített minimum 50%os kontaktot ér el.

Támogatható tevékenységek köre:

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt kapcsolódó tevékenységhez nyújtható be.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Szemléletformálás, oktatás, képzés A HACS területén alapítandó és működő, közösség által elfogadott helyi értéken alapuló vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok szemléletformálási és képzési tevékenysége. A szemléletformálásnak minden esetben a közösség és a vállalkozások által támogatott területeken indulhat csak.
 • Térség marketing, mentorállás. Olyan térségmarketing akciók szervezése bonyolítása és kivitelezése, melyek legalább 3 közösség által elfogadott helyi érték örökítő térségi szereplő közös célját szolgálja. Mentorállási tevékenység során, térítés mentesen a vállalkozások, civilek, önkormányzatok részére végzett, gazdasági, jogi, ügyviteli és hálózatos működést segítő koordinációs feladatokat ellátása a kitűzött cél.
 • Térségi munkaerő keresés, kiválasztási tevékenység, termék előállító kapacitás összehangolása
 • Térségi, mosolybánat térkép alapján szervezett, munkaerő, szolgáltatás, alapanyag kapacitás nyilvántartó és összehangoló segítő tevékenység.
 • Térségi termék, erőforrás, szolgáltatás adatbázis készítése. Térségi erőforrás és szolgáltatás adatbázis létrehozása és ingyenes hozzáférésének biztosítása.

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében csak Magyarország területén, Vas megyében, a Nyugat Kapuja HACS működési területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, civilek, önkormányzatok fejlesztéséhez kapcsolódó projektek támogathatók csak.

Támogatás formája

A támogatást igénylő utófinanszírozott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges támogatásban részesül.

Előleg mértéke

Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.