Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap bannere
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület
Facebook
Európai Unió bannere
Utiró Térségfejleszto Egyesület logója

Hírek /

Pályázati összefoglaló - Közösség által definiált helyi érték alapú, helyi termék előállítását, fejlesztését vállaló mikrovállalkozás alapítását, indulását segítő intézkedés mikro vállalkozások számára - VP6-19.2.1.-90-V.3-17

Pályázati összefoglaló

Közösség által definiált helyi érték alapú, helyi termék előállítását, fejlesztését vállaló mikrovállalkozás alapítását, indulását segítő intézkedés mikro vállalkozások számára.

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-90-V.3-17

Pályázata közösség által definiált helyi érték alapú, helyi termék előállítása, fejlesztése céljából induló mikrovállakozások számára.

A pályázat célja a Nyugat Kapuja HACS működési területén olyan eddig még hiányzó közösség által elfogadott helyi érték definíción alapuló, azt ápoló, fejlesztő, induló mikrovállakozások fejlesztéseinek segítése, melyek mikrotérségi szinten is közösségi élénkítő hatással bírnak a pályázathoz köthető eredményeikkel.  A támogatást elnyert pályázó, saját szervezetének fejlesztésén túl köteles a térségi más vállalkozások igényeire működésére reagálni, hálózatos térségmenedzsment szolgáltatásokat igénybe venni és ez alapján a térség fejlődését segíteni, összhangban az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület „Vas akarat” HFS-ével. A LEADER programunk által támogatott új, helyi vállalkozásaink indítása és térségi szemléletének, gondolkodásának, közösségi vállalásainak erősítése egyesületünk közvetett célja jelen felhívás esetén.

Támogatás maximális mértéke: 75 %

 

A pályázat esetén a támogatási főösszeget meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből, vagy egyéb forrásból finanszírozza.

Minimum – maximum támogatási összegek

 • Mikrovállalkozás / 0.5 Mft – 4 Mft között

A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adóval számított nettó/bruttó költsége.

Támogatást igénylők köre:

 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Betéti társaság (117)
 • Szociális szövetkezet (121)
 • Őstermelő (ost)

Fejlesztésére pályázhat:

 • Térségi működésű, értékesítési csatornával rendelkező új, még lezáratlan évvel rendelkező mikrovállalkozás, őstermelő

Támogatható tevékenység kategória:

 • Mentorállás, tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése
 • Mentorállás, tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezéséhez kapcsolható eszközbeszerzés
 • Általános vállalkozás és termék marketing (nem piaci megjelenés csak)
 • Kis léptékű épület, építmény bővítés, felújítás
 • Helyi termék előállításhoz szükséges technológia fejlesztés
 • Kiadvány készítés

A pályázónak vállalnia kell, hogy

 • a kötelezően előírt indikátorokat projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) eléri,
 • részt vesz a mentor szervezet által szervezett a projektje ideje alatt meghirdetésre kerülő éves szintre számított 3 rendezvényen

Támogatható tevékenységek köre:

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt kapcsolódó tevékenységhez nyújtható be.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Mentorállás, tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése Olyan irányított, szervezett, közös, vagy egyéni tanulmányutak, szervezése, mely a térségi közösség által elfogadott helyi értékkel foglalkozók részére nyújt megismerési lehetőségeket más térségek, települések hasonló vállalkozásainak megismerésével, jó gyakorlatuk átvételével
 • Mentorállás, tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezéséhez kapcsolható eszközbeszerzés Olyan irányított, szervezett, közös, vagy egyéni tanulmányutak, szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés, mely a térségi közösség által elfogadott helyi értékkel foglalkozók részére nyújt megismerési lehetőségeket más térségek, települések hasonló vállalkozásainak megismerésével, jó gyakorlatuk átvételével
 • Általános vállalkozás és termék marketing (nem piaci megjelenés csak) A közösség által elfogadott és a vállalkozás által fejlesztett, hasznosított helyi érték bemutatásához, megismertetéséhez, valamint a vállalkozás egészének térségi megismertetését célzó marketing tevékenység.
 • Kis léptékű épület, építmény felújítás A vállalkozás tulajdonában levő, illetve a fenntartási időszakban is hatályos és bejegyzett bérleti szerződéssel igazolt épület, építmény felújítása, ha az szoros összefüggésben van, a közösség által elfogadott helyi értékre alapuló helyi termék előállításával.
 • Helyi termék előállításhoz szükséges technológia fejlesztés A közösség által elfogadott helyi értékre alapuló helyi termék előállításával összefüggő eszközpark és technológia fejlesztés
 • Kiadvány készítés, mellyel saját és térségének, partneri körének tevékenységét mutatja be a vállalkozás

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében csak Magyarország területén, Vas megyében, a Nyugat Kapuja HACS működési területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, fejlesztéséhez kapcsolódó projektek támogathatók csak.

Támogatás formája

A támogatást igénylő utófinanszírozott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges támogatásban részesül a megítélt pályázati főösszeg mértékéig.

Előleg mértéke

Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.