Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap bannere
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület
Facebook
Európai Unió bannere
Utiró Térségfejleszto Egyesület logója

Hírek /

Pályázati összefoglaló - Közösség által definiált helyi érték alapú, helyi termék előállítását, fejlesztését támogató intézkedés működő mikro vállalkozások számára - VP6-19.2.1.-90-V.2

Pályázati összefoglaló

Közösség által definiált helyi érték alapú, helyi termék előállítását, fejlesztését támogató intézkedés működő mikro vállalkozások számára

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-90-V.2-17

Pályázat a közösség által definiált helyi érték alapú, helyi termék előállítását, fejlesztését folytató vállalkozások számára

A pályázat célja a Nyugat Kapuja HACS működési területén olyan eddig még hiányzó közösség által elfogadott helyi érték definíción alapuló, azt ápoló, fejlesztő mikrovállakozások fejlesztéseinek segítése, melyek mikrotérségi szinten is közösségi élénkítő hatással bírnak a pályázathoz köthető eredményeikkel.  A támogatást elnyert pályázó, saját szervezetének fejlesztésén túl köteles a térségi más vállalkozások igényeire működésére reagálni hálózatos térségmenedzsment szolgáltatásokat igénybe venni és ez alapján a térség fejlődését segíteni, összhangban az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület „Vas akarat” HFS-ével. A LEADER programunk által támogatott helyi vállalkozásaink fejlesztése és térségi szemléletének, gondolkodásának, közösségi vállalásainak erősítése egyesületünk közvetett célja jelen felhívás esetén.

Támogatás maximális mértéke: 65 %

 

A pályázat eseténa támogatási főösszeget meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből, vagy egyéb forrásból finanszírozza.

Minimum – maximum támogatási összegek

 • Mikrovállalkozás / 0.5 Mft – 5 Mft között

A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adóval számított nettó/bruttó költsége.

Támogatást igénylők köre:

 • Betéti társaság (117)
 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)

 

Fejlesztésére pályázhat:

 • Térségi működésű, értékesítési csatornával rendelkező már működő, teljes, lezárt évvel rendelkező mikrovállalkozás

 

Támogatható tevékenység kategória:

 • Mentorállás, tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése
 • Mentorállás, tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezéséhez kapcsolható eszközbeszerzés
 • Általános vállalkozás és termék marketing (nem piaci megjelenés csak)
 • Kis léptékű épület, építmény bővítés, felújítás
 • Helyi termék előállításhoz szükséges technológia fejlesztés

A pályázónak vállalnia kell, hogy

 • a kötelezően előírt indikátorokat projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) eléri,
 • részt vesz a mentor szervezet által szervezett a projektje ideje alatt meghirdetésre kerülő éves szintre számított 3 rendezvényen

Támogatható tevékenységek köre:

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt kapcsolódó tevékenységhez nyújtható be.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Mentorállás, tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezése Olyan irányított, szervezett, közös, vagy egyéni tanulmányutak, szervezése, mely a térségi közösség által elfogadott helyi értékkel foglalkozók részére nyújt megismerési lehetőségeket más térségek, települések hasonló vállalkozásainak megismerésével, jó gyakorlatuk átvételével
 • Mentorállás, tanulmányutak, szakmai gyakorlatok szervezéséhez kapcsolható eszközbeszerzés Olyan irányított, szervezett, közös, vagy egyéni tanulmányutak, szervezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés, mely a térségi közösség által elfogadott helyi értékkel foglalkozók részére nyújt megismerési lehetőségeket más térségek, települések hasonló vállalkozásainak megismerésével, jó gyakorlatuk átvételével
 • Általános vállalkozás és termék marketing (nem piaci megjelenés csak) A közösség által elfogadott és a vállalkozás által fejlesztett, hasznosított helyi érték bemutatásához, megismertetéséhez, valamint a vállalkozás egészének térségi megismertetését célzó marketing tevékenység.
 • Kis léptékű épület, építmény felújítás A vállalkozás tulajdonában levő, illetve a fenntartási időszakban is hatályos és bejegyzett bérleti szerződéssel igazolt épület, építmény felújítása, ha az szoros összefüggésben van, a közösség által elfogadott helyi értékre alapuló helyi termék előállításával.
 • Helyi termék előállításhoz szükséges technológia fejlesztés A közösség által elfogadott helyi értékre alapuló helyi termék előállításával összefüggő eszközpark és technológia fejlesztés

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében csak Magyarország területén, Vas megyében, a Nyugat Kapuja HACS működési területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, fejlesztéséhez kapcsolódó projektek támogathatók csak.

Támogatás formája

A támogatást igénylő utófinanszírozott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges támogatásban részesül a megítélt pályázati főösszeg mértékéig.

Előleg mértéke

Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.