Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap bannere
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület
Facebook
Európai Unió bannere
Utiró Térségfejleszto Egyesület logója

Hírek /

Megjelent a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás felhívása!

Tisztelt Tagtársunk, leendő fiatal vállalkozó!
 
Megjelent a Fiatal gazda pályázati Felhívás, melyet térségünk fiataljai is igénybe tudnak venni. Hozzá kapcsolódóan fontosabb tudnivalók ezek:
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 37,75 milliárd Ft.
 
A támogatott projektek várható száma 3 000 db.
 
A támogatás mértéke 40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, melyet a gazdák két részletben, 5 évre igényelhetik. Az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a, míg a fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.
 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától van lehetőség.
 
A pályázat keretében az újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatható.
 
A támogatást igénylőnek részletes üzleti tervet kell benyújtania.
 
A kedvezményezett köteles a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását.
Kötelező továbbá a működtetési időszak 3. évének január 1. napjától a természetes személy kedvezményezett főállású egyéni vállalkozóvá válni, a jogi személy kedvezményezett esetében a jogi személy kizárólagos tulajdonosának és egyben ügyvezetőjének főállású társas vállalkozóvá válni.
 
Fontos arra odafigyelni, hogy legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig teljesíteni kell az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
 
A kedvezményezettnek kötelező képzésen részt venni, mely számára térítésmentes.
 
A támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig.
 
Kik pályázhatnak?
 
Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja
 
18 és 40 év közötti életkor
 
Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik
 
Legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.
 
Amennyiben a Felhívással kapcsolatban kérdése lenne, kérjük keresse irodánkat!