Európai Szociális Alap, felső banner
Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alap bannere
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület
Facebook
Európai Unió bannere
Utiró Térségfejleszto Egyesület logója

Hírek /

Pályázati összefoglaló - Települési Önkormányzatok helyi értéket örökítő civil szervezetek támogatására megvalósított kisléptékű infrastrukturális és eszköz beszerzés támogató intézkedés - VP6-19.2.1.-90-Ö.2-17

Pályázati összefoglaló

Települési Önkormányzatok helyi értéket örökítő civil szervezetek támogatására megvalósított kisléptékű infrastrukturális és

eszköz beszerzés támogató intézkedés

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-90-Ö.2-17

Pályázat a HACS tag települési Önkormányzatok helyi értéket örökítő civil szervezetek támogatására megvalósított kisléptékű infrastrukturális és eszköz beszerzésére

A Nyugat Kapuja HACS működési területén számtalan olyan önkormányzati épület rész található, melyet vagy nem tudnak hasznosítani, vagy erősen leromlott állapotban vannak. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy civil közösségek, formális és non-formális egyesületek küzdenek azért, hogy kis helyiségeket tudjanak birtokba venni, céljaik megvalósítása érdekében. Felhívásunk ezt a kettő problémát felismerve kínálja a megoldást az önkormányzati, vagy közösségi tulajdonú épületrész felújítási, eszközbeszerzési programok támogatásával. Ebből a keretből, melyeket a közösségi terek komfortosítását szolgálják, azok elkészülte után, a közösség részére térítés mentesen használatba adhatóak. Mivel az önkormányzatoknak eddig, anyagi kereteik szűkössége miatt, nem tudták támogatni, nem támogatták kellő mértékben az értékápolásra létrehozott helyi civileket, non-profit mikro vállalkozóikat! Így számukra is lehetőség adódik ezzel saját közösségerősítő tevékenységük kiterjesztésére

Támogatás maximális mértéke: 75 %

A pályázat esetén a támogatási főösszeget meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből, vagy egyéb forrásból finanszírozza.

Minimum – maximum támogatási összegek

 • Mikrovállalkozás / 1 Mft – 4 Mft között

A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adóval számított nettó/bruttó költsége.

Támogatást igénylők köre:

 • Egyéb egyesület (529)
 • Helyi önkormányzat (321)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)

Fejlesztésére pályázhat:

 • Térségi önkormányzat, vagy az őt, őket képviselő nonprofit szervezet

Támogatható tevékenység kategória:

 • Ingatlan felújítás Önkormányzati, vagy közösségi tulajdonban szereplő ingatlan közösségi célra való felújítása, belső átalakítása
 • Eszközbeszerzés A helyi értéket ápoló közösség számára átadott épületrész belső berendezése, felszerelése, bebútorozása

A pályázónak vállalnia kell, hogy

 • mindkét tevékenységet kötelezően megvalósítja a pályázó
 • a kötelezően előírt indikátorokat projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) eléri,
 • részt vesz az egyesület munkaszervezete által szervezett a projektje ideje alatt meghirdetésre kerülő 3 konzultáción

Támogatható tevékenységek köre:

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt kapcsolódó tevékenységhez nyújtható be.

 Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Ingatlan felújítás Önkormányzati, vagy közösségi tulajdonban szereplő ingatlan közösségi célra való felújítása, belső átalakítása
 • Eszközbeszerzés A helyi értéket ápoló közösség számára átadott épületrész belső berendezése, felszerelése, bebútorozása

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében csak Magyarország területén, Vas megyében, a Nyugat Kapuja HACS működési területén önkormányzatok helyi érték hasznosítási tevékenységéhez kapcsolódó projektek támogathatók csak.

Támogatás formája

A támogatást igénylő utófinanszírozott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges támogatásban részesül a megítélt pályázati főösszeg mértékéig.

Előleg mértéke

Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.